AI, autorské právo a jedno z prvních rozhodnutí českého soudu

25.01.2024
 cottonbro studio. pexels.com
cottonbro studio. pexels.com

Otázky ohledně významu rozvíjející se umělé inteligence (AI) pro svět kolem nás si dnes klademe všichni. Minimálně na několik těchto otázek, týkajících se autorského práva, se pokusil odpovědět Městský soud v Praze. Dostala se k němu žaloba na určení autorství k obrázku vytvořeného AI na základě zadání (promptu) žalobce.

Žalovaný na svých webových stránkách zveřejnil obrázek, a to bez souhlasu žalobce ("autora"), který se domáhal jeho odstranění a zdržení se dalšího zasahování do jeho autorského práva

Městský soud se musel zabývat následujícími otázkami:

  • Je žalobce skutečně autorem obrázku?
  • Může být obrázek vytvořený AI autorským dílem?

Nejprve se soud zabýval žalobcovým tvrzením, že obrázek vytvořila AI na základě jeho zadání. K tomuto tvrzení však nebyl schopen doložit žádný důkaz, a proto soud uzavřel, že nebylo prokázáno, že AI vytvořila obrázek právě na základě zadání žalobce. Závěr může působit lakonicky, ovšem dle našeho názoru z něj vyplývá ponaučení ohledně důkazních prostředků ve sporech s digitálním substrátem, zejména pak ve vztahu k AI. Důkazní nouze ohledně subjektu (zne)užívající AI totiž může představovat nepřekonatelnou překážku při snaze dosáhnout ochrany svých práv.

O takovou překážku by se však v uvedeném případě nejednalo, protože Městský soud v Praze se vypořádal i s otázkou autorství k vygenerovanému obrázku ve smyslu autorského zákona.

Obrázek vytvořený AI není autorským dílem, jelikož se nejedná o výsledek tvůrčí činnosti autora. Autorem může být pouze fyzická osoba, kterou AI není. Pokud jde o samotné zadání (prompt), tak při úvahách v mantinelech autorského díla by se mohlo jednat toliko o námět či myšlenku. Tyto ale samy o sobě autorským dílem nejsou, ovšem nelze vyloučit, že by definiční znaky autorského díla splňovat nemohly – autorské dílo (např. text knihy) je zákonem chráněno i když je použito jako zadání pro AI